Przejdź do treści

Warsztat „User Stories & Product Backlog”

Historyjki użytkownika (User Stories) nie polegają na zastosowaniu składni „Jako… chciałbym… aby…”.

Historyjki użytkownika to pewien sposób komunikacji między klientem a dostawcą systemu IT. Warsztat „Sztuka opowiadania” ma na celu poznanie i przećwiczenie komunikacji przy użyciu tej techniki.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla zespołów deweloperskich, który chce wprowadzić lub udoskonalić stosowanie techniki „User Stories” w swojej pracy.

Dlaczego warto?

Jedną z najczęstszych przyczyn problemów w tworzeniu systemów IT jest brak dobrego zrozumienia pomiędzy klientem a dostawcą systemu. User Stories są jednym z popularniejszych sposobów poradzenia sobie z tymi problemami w komunikacji. Ale żeby skutecznie zastosować tę technikę, należy wcześniej dobrze poznać jej działanie.

Czas trwania warsztatu

6 godzin

Program warsztatu

  • Dlaczego mamy tak wiele problemów przy opisywaniu wymagań dla systemów IT?
  • Czym są User Stories?
  • Sposoby porządkowania historyjek
  • Podział historyjek na mniejsze
  • Sposoby wspólnej pracy nad historyjkami
  • Najczęstsze problemy przy stosowaniu historyjek
  • W ramach warsztatu zespół opracowuje mapę historyjek użytkownika dla rzeczywistego problemu.

Miejsce szkolenia

Szkolenie może odbywać się w siedzibie klienta lub w wynajętej sali szkoleniowej.