Przejdź do treści

Szkolenie „Zwinna transformacja”

Wdrożenie zwinnych metod pracy w dużych organizacjach nie jest proste. To szkolenie pozwala poznać ideę zwinnego zarządzania produktem,  najczęstsze trudności we wdrożeniach oraz metody skalowania metod zwinnych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz liderów zespołów, którzy zastanawiają się nad wprowadzeniem metod zwinnych w zespołach, w których pracują.

Dlaczego warto?

Wokół metod zwinnych narosło wiele złudzeń, nieprawd i mitów. Często te złudzenia mają wpływ na decyzje dotyczące zmian procesowych.

Dlatego przed podjęciem decyzji o transformacji warto dobrze zrozumieć, jak może wyglądać zwinna organizacja, jak może wyglądać sam proces transformacji oraz jakie są najczęstsze wyzwania stojące przed organizacjami.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe.

Program szkolenia

  • Na czym polega istota zwinnego wytwarzania oprogramowania?
  • Jakie są efekty zastosowania metody zwinnych?
  • Jakie są najpopularniejsze metody i frameworki zwinne?
  • Jak działa Scrum?
  • Jak można skalować metody zwinne?
  • Jak można planować przyszłość w horyzoncie dłuższym niż 1-2 sprinty?
  • Dlaczego w dużych organizacjach wprowadzanie metod zwinnych jest trudne?
  • Jak współpracować z dostawcami, którzy stosują metody kaskadowe?
  • Na czym polega „water-scrum-fall”?

W ramach szkolenia jest czas na omówienie celów oraz wyzwań przy potencjalnej transformacji danej organizacji.

Miejsce szkolenia

Szkolenie może odbywać się w siedzibie klienta lub w wynajętej sali szkoleniowej.