Przejdź do treści

Coaching i facylitacja

Oprócz szkoleń i warsztatów oferujemy również wsparcie metod zwinnych poprzez:

  • facylitację spotkań Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective,
  • udział w ww. spotkaniach w charakterze obserwatora i udzielenie informacji zwrotnej,
  • indywidualne konsultacje z osobami pełniącymi rolę Product Ownera lub Scrum Mastera w zespole,
  • przeprowadzenie z zespołem warsztatów na temat wybrany przez klienta.